ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มฟล. รอบส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

      ตามที่ฝ่ายทุนการศึกษาได้รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) และ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำสำนักวิชาได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว นั้น

     จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มฟล. รอบส่วนกลาง โดย นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการสัมภาษณ์ทุน การศึกษา มฟล. ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ดังนี้

  1. เข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ อาคาร D1 ชั้น 3 ห้อง 301
  2. ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. (ทางเพจ: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
  3. แต่งกายชุดนักศึกษา
  4. นักศึกษาที่ไม่เข้ารับสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่2)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D 1 ห้อง 113 โทรศัทพ์ 053-916186

  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

 |   |  2008 ครั้ง