ผลงาน BMG ถุงมือที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนมลดอาการปวดคัดเต้านม คว้ารางวัลอันดับ 3 ของประเทศในงาน Startup Thailand 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำตัวแทนนักศึกษา จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน Startup Thailand 2019 ณ True Digital Park กรุงเทพมหานคร  โดย 1 ใน 2 ทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับประเทศ ในผลงานชื่อ BMG เป็นถุงมือที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนมลดอาการปวดคัดเต้านม และรักษาอาการท่อน้ำนมอุดคันของคุณแม่โดยใช้ความร้อน  

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศของ มฟล. ได้แก่

1. ทีม BMG ประกอบด้วย นายสิรภพ ผามั่ง นายนาวิน แดงนวล นางสาวปิยาภรณ์ เถื่อนถ้ำ นางสาวอาทิตยา เกษรแก้ว นางสาวพันสิรา กั่วพานิช สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวภวันรัตน์ อิ้วหะซั่ว สำนักวิชาการจัดการ

2. ทีม Prof. Gems ประกอบด้วย นางสาวสุทัสสา สานนท์ นายธนภัทร สนองญาติ นางสาวเกตุชนก วิศวนาวิน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศุทธินี เพชรเสถียร สำนักวิชานิติศาสตร์ และนางสาวเจนจินตา ภู่จินดา สำนักวิชาการจัดการ

  • 1888 ครั้ง
  • #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม