ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทุน มฟล. ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) รอบสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) รอบสำนักวิชา นักศึกษาต้องเข้ารับสัมภาษณ์ที่สำนักวิชาของตนเอง ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 (คณะกรรมการของสำนักวิชาจะเป็นผู้กำหนดวันสัมภาษณ์)

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ชั้น ห้อง 113
โทรศัพท์ 053916186 053916187
Facebook: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) รอบสำนักวิชา (ดาวน์โหลด)

 |   |  1490 ครั้ง