อาจารย์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่สาชาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วิศรุต บุตรากาศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการแพทย์บูณาการ ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่สาชาวิชากายภาพบำบัด” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลี่ยว สัณพิทิกษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ  |  1227 ครั้ง