ดีเจพี่อ้อย เปิดคลับฟรายเดย์ ณ มฟล. ให้ข้อคิดเรื่องใช้ชีวิตและความรักนักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ เปิดเวทีแนะแนวชีวิตวัยรุ่นเรื่อง ประสบการณ์วุ่นๆ ของวัยรุ่นในวัยเรียน (Teen Lesson) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเแลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (How to Live and Learn on Campus 2019) โดยได้เชิญ ดีเจพี่อ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล นักจัดรายการแห่ง Club Friday มาเป็นติวเตอร์เรื่องหัวใจและช่วยแนะแนวทางในการปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับ นักศึกษาใหม่กว่า 3,600 คนได้รับฟัง และได้เน้นย้ำปัญหาที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญก็คือโรคซึมเศร้าของวัยรุ่น ทั้งการดูแลตัวเองของผู้ที่สงสัยว่าตัวเองเป็นและเพื่อนที่ต้องใส่ใจกันและกัน โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้น้องปี 1 ปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ ทั้งเรื่องเพื่อนและเรื่องความรัก นับเป็นกิจกรรมที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมาก

  • 1084 ครั้ง
  • #นักศึกษา #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ