มฟล. จัดกิจกรรม walk rally ชวนน้องใหม่จับมือเพื่อนเดินรอบ ม.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Walk Rally) ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ให้แก่น้องๆ นักศึกษาใหม่จำนวนกว่า 3,600 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หรือ How to Live and Learn on Campus 2019 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (aedo) ซึ่งน้องๆ ปี 1 จะได้ทำกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Live and Learn ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ นี้โดยเฉพาะ  โดยต้องออกเดินไปยังสถานที่สำคัญต่างๆ รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีฐานให้น้องทำกิจกรรม ทั้ง เล่นเกม ตอบคำถาม ทำกิจกรรมกลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักสถานที่และเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและนักศึกษารุ่นพี่ ทั้งสำนักวิชาเดียวกันและต่างสำนักวิชา ได้ฝึกประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันอีกด้วย

....

 

  • 1527 ครั้ง
  • #นักศึกษา #สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ