นักศึกษาไอทีคว้ารางวัลชมเชย 'เด็กตื่นไฟ' ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประกาศผลการแข่งขันโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ทีม 1Hundred% คว้ารางวัลชมเชยรับเงินรางวัล 15,000 บาท ซึ่งนักศึกษาของ มฟล. ได้เคยผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ “เด็กตื่นไฟ” ระหว่างวันที่  16 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชมเชยในครั้งนี้ กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ บริษัท เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจซี่ จำกัด

รายชื่อนักศึกษา ทีม 1Hundred% 1. นายภาสกร กันธิพันธุ์ 2. นายกิจนพคุณ ไชยา 3. นางสาวอนัญญา เหลาโชติ และ4. นางสาวภคพร เลียวสิริไพโรจน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องได้ที่ : www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/4358.html

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1117 ครั้ง