ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามัลติมีเดียฯ ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ 'เด็กตื่นไฟ' ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท ลุ้นประกาศผล 24 มิ.ย. นี้

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ “เด็กตื่นไฟ” จากการส่ง Story Board/โครงเรื่อง เข้าประกวดในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบ  ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ บริษัท เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจซี่ จำกัด

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์ “เด็กตื่นไฟ” ประเภทคอนเทนต์และภาพประกอบทั้ง 20 ทีม จะต้องสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชิงทุนสนับสนุนการผลิตและเงินรางวัลมุลค่ากว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยจะมีการประกาศผลวันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแคมป์ “เด็กตื่นไฟ”

ทีม 1Hundred%

นายภาสกร กันธิพันธุ์     

นายกิจนพคุณ ไชยา                   

นางสาวอนัญญา เหลาโชติ          

นางสาวภคพร เลียวสิริไพโรจน์    

ทีม Friefly

นางสาวอมรลักษณ์ สันติสกุลไชย 

นายชัชธิพงศ์ เจริญวิชญ์  

นางสาวบุปผาพันธ์ อรรถไกวัลวที

นายภูรธีรดนย์ พิมสาร                

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1047 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ