นศ.ไอทีเจ๋ง สร้างแอพพลิเคชั่นได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อพัฒนาต่อยอดเสนอนักลงทุน

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำ Application “Smart Hair” เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือก Startup Thailand League 2017 : Chiang Mai : Creative Valley ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาเพิ่มเติม

นายศุภชัย ทรัพย์มาก นายนันทวัฒน์ หล้าซิว และนางสาวศิริลักษณ์ ทุมทอง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. เข้าร่วมแข่งขันคัดเลือก Startup Thailand League 2017 : Chiang Mai : Creative Valley ในนาม "The Triple Winer" โดยนำ Application “Smart Hair” ระบบเกี่ยวกับการเช็คปัญหาสุขภาพเส้นผมซึ่งระบบสามารถเช็คสภาพเส้นผม เพื่อนำไปวิเคราะห์หาวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเส้นผม โดยหลังจากพัฒนาเพิ่มเติมแล้วจะมีการนำเสนอผลงานเวที Demo Day ให้กับนักลงทุนที่สนใจต่อไป

นักศึกษา มฟล. ที่มีความคิดสร้างสรรค์ อยากจะเข้าร่วมทีม Startup สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) โทร. 0-5391-7013

  • 1540 ครั้ง