ทีมนักกีฬาบุคลากร มฟล. คว้า 14 เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. *พะเยาเกมส์*

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีและขอบคุณตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 โดยนักกีฬาบุคลากร มฟล. สามารถคว้า 7 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ มาได้ในปีนี้

สรุปเหรียญรางวัล ดังนี้

เหรียญทอง 

 • กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 40– 44 ปี ชาย | นายธีรชาติ ปัทมาลัย
 • กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย (ไม่นับเหรียญ) | นายปฏิวัติ แก้วรากมุข
 • กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35– 39 ปี หญิง | น.ส.ธัญญรัตน์ ทวีนุต
 • กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35– 39 ปี หญิง | น.ส.ธัญญรัตน์ ทวีนุต
 • กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40– 44 ปี ชาย | นายซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
 • กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 35– 39 ปี หญิง | น.ส.ธัญญรัตน์ ทวีนุต
 • กรีฑา - วิ่งผลัด 4X 400 เมตร อายุ 40– 44 ปี ชาย | นายวรเชษฐ์ จันติยะ ,นายธีรชาติ ปัทมาลัย, นายซ่อซิง เมธาธารณ์กุล, นายเด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร
 • กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 35-36| นายสุริยะ สุวรรณ์

เหรียญเงิน 

 • กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40– 44 ปี ชาย | นายซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
 • กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย | นายปฏิวัติ แก้วรากมุข
 • กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย | นายปฏิวัติ แก้วรากมุข
 • กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 7-8 (ไม่นับเหรียญ) | นายสมยศ จันทาพูน

เหรียญทองแดง

 • กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 40– 44 ปี หญิง | น.ส.รมินทร์ตา การต์มณีนันท์
 • กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 40– 44 ปี ชาย | นายวรเชษฐ์ จันติยะ
 • กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 40– 44 ปี ชาย | นายซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
 • จักรยาน - จักรยานเสือหมอบ ชาย อายุ 30-39 ปี | นายดนัย คำสุก

 |   |  1787 ครั้ง