มฟล.คว้า 'ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2' จากการประกวดสุนทรพจน์จีน

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 คน จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ณ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดย มฟล. ได้จัดส่งนักศึกษาจำนวน 4 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทั้ง 4 คนได้ผ่านรอบคัดเลือก 20 คน จาก 150 คน ณ สนามแข่งขันภาคเหนือ โดยมีอาจารย์ Wang Wei และ อาจารย์ Fang Yuan จากสำนักวิชาจีนวิทยาเป็นอาจารย์ที่ฝึกซ้อมและกำกับดูแลการแข่งขันให้นักศึกษาทั้ง 4 คน สำหรับผลการแข่งขันในปีนี้นักศึกษาของ มฟล. ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกวาดรางวัลใหญ่ทั้งสามรางวัลมาครองได้อย่างสวยงาม จากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 120 คน

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวชุติกาญจน์ แซ่ลี้ นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวกนกวรรณ ดีชัย นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา

นางสาวจินตรา แซ่จาง นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นางสาวอรอนงค์ แซ่หย่าง นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา

 

 |   |  สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1614 ครั้ง