ศิษย์เก่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครุฑทองคำ) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 อาจารย์ดารณี อ่อนชมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจรัสศรี บุญคงทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครุฑทองคำ) ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นางสาวจรัสศรี บุญคงทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.2552 ปัจจุบันเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินีเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งการได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น นับเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจแก่ มฟล. และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอย่างมาก

  • 1596 ครั้ง