'อำลาโดยตำแหน่งแต่ความผูกพันยังคงอยู่' อธิการบดีผู้ก่อตั้ง กล่าวย้ำกับครอบครัว มฟล. ในกิจกรรม 'งานวันชัย'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ชาวพนักงาน มฟล. รวมใจจัดกิจกรรม “งานวันชัย” ให้แก่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะที่เป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้ง และจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 28 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ โดยกิจกรรมช่วงแรกเริ่มต้นในเวลา 16.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นตัวแทนชาว มฟล. ขึ้นกล่าวแสดงความรักและความขอบคุณแด่อธิการบดีผู้ก่อตั้ง พร้อมอ่านบทกลอนแทนใจครอบครัว มฟล. จากนั้นเป็นการกล่าวแสดงความในใจจากตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนพนักงานสายสนับสนุน ตัวแทนคณาจารย์ ต่อมาทุกคนรับชมวีดิทัศน์ อธิการบดีของเรา ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอธิการบดีผู้ก่อตั้งจากอดีตจวบจนปัจจุบัน ปิดท้ายด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ขึ้นเวทีพบกับครอบครัว มฟล. เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความผูกพันตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ที่มีต่อมหาวิทยาลัย พนักงาน และนักศึกษา รวมถึงบอกเล่าถึงความเป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกล่าวย้ำว่า “อำลาโดยตำแหน่งแต่ความผูกพันยังคงอยู่” และหวังให้ชาวมหาวิทยาลัยสืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบไป หลังจากกล่าวจบ ชาวพนักงานและนักศึกษาร่วมใจมอบดอกกุหลาบให้แก่ รศ.ดร.วันชัย เพื่อแสดงความขอบคุณและความผูกพันที่มีต่ออธิการบดีของเรา

      สำหรับกิจกรรมในช่วงค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนเข้าร่วมงานกาดหมั้วคัวฮอม เริ่มจากพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่อธิการบดี จากนั้นเป็นการร่วมรับประทานอาหาร โดยมีการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมรับชมการแสดงในชุดต่างๆ ซึ่งในช่วงหนึ่งทีมเลขานุการผู้บริหารได้กล่าวถึงที่มาของการจัดจำหน่ายเสื้อ “เฮาฮักอธิการวันชัย” ที่ชาวพนักงานได้ใส่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ว่ารายได้ส่วนหนึ่งจะได้นำไปจัดตั้ง “กองทุนอธิการบดีผู้ก่อตั้ง” เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยก่อนปิดงานอธิการบดีกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่ครอบครัว มฟล. เป็นอย่างมาก

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 2134 ครั้ง
อธิการบดี