ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธูรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น 'Intensive training – Travel Tech : Disruptive Tourism' กับทีม Startup ระดับประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม สร้างแนวคิดสู่รูปแบบการดำเนินธูรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น “Intensive training – Travel Tech : Disruptive Tourism” กับทีม Startup ระดับประเทศ ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง ME 323 อาคาร Educational Park มฟล.

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 588 ครั้ง