MFii จัด MFU Startup coaching Camp 2019 เชิญผู้บริหารหลายบริษัทเปิดมุมมอง Startup

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดกิจกรรม MFU Startup coaching Camp 2019 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็น New Engine of Growth ของประเทศโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา มฟล. และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เข้าร่วมรับฟังกว่า 80 คน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ MFii ได้เชิญผู้มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทที่หลากหลายรูปแบบ การนำพาธุรกิจมาสู่แถวหน้าของคนไทยมาร่วมเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจ Startup และการเขียนแผนธุรกิจ (Lean canvas & workshop) ให้แก่นักศึกษา ดังนี้

- คุณจักรพล เบสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

- คุณสิริอรพิมพ์ ภัคเนียรนาท COO&Co-Founder BuddyGo Platform

- คุณธนกฤษ ทาโน Co Founder and CEO บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด

- คุณอังศุมาลิน พนมเกียรติศักดิ์ CMO Co Founder บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด

- คุณภิญโญ เทศสมบูรณ์ Programer บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 894 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม