รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่1)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนและได้มีมติคัดเลือกให้นักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและหากได้รับการพิจารณานักศึกษาต้องรายงานตัวเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนการศึกษา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา 053 -916381/053-916382

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน [ 117.21 KB]

 |   |  2063 ครั้ง