ผู้บริหาร มฟล. ร่วมถก คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา สร้างความตระหนักรู้ปัญหาฝุ่นควัน เตรียมจัดเสวนา MFU Voice for Clean Air หาทางออกอย่างเร่งด่วน พร้อมเรียกร้องรัฐบาลผลักดันสู่วาระอาเซียนร่วมแก้อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ในการหารือเตรียมความพร้อมการจัดเสวนา โครงการ MFU Voice for Clean Air นำโดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ และนายวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนอาจารย์จากสำนักวิชานวัตกรรมสังคม นิติศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้นำนักศึกษาจาก องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกสำนักวิชา เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อหารือสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาและการรป้องกันตนเองจากฝุ่นควันภายในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของทั้งบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาตรการบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยทั้งการแจกหน้ากากอนามัย การฉีดพ่นน้ำในจุดต่างๆ การประกาศหยุดเรียน และล่าสุดได้จัดตั้งจุดปลอดภัยโดยการติดตั้งแผ่นกรองอากาศในเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุดให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้บริการหลบฝุ่นควัน และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองอากาศในจุดต่างๆ เพิ่มเติม

       ล่าสุด ทางมหาวิทยาลัยได้มีการหารือเตรียมความพร้อมจัดเสวนาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันดังกล่าว โดยการเสวนานี้ได้เทียบเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเชียงราย และจากหน่วยงานระดับประเทศ นักวิจัย รวมถึงเสียงสะท้อนจากนักศึกษา รวมทั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. จะได้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ด้วย หลังจากที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและจริงใจ

       ทั้งนี้ การเสวนา MFU Voice for Clean Air  จะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มฟล. เพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดขึ้นได้จริงและโดยเร็ว พร้อมทั้งหาบทสรุปเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลในฐานะประธานอาเซียนปีล่าสุด นำปัญหาหมอกควันข้ามแดนเข้าสู่วาระการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาระดับนานาชาตินี้ร่วมกัน พร้อมกำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเร่งด่วนและยั่งยืนต่อไป

 |   |  MFU Voice for Clean Air  |  1413 ครั้ง