มฟล. จัดงาน MFU Innovation Day 2019 แสดงผลงานและนวัตกรรมตอบรับ Thailand 4.0

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) จัดงาน "MFU Innovation Day 2019 และพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรม (Co-working Space & Maker Space)” โดยมี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มฟล. ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ภายใต้รางวัล "MFU Innovation Day 2019” นอกจากนี้ยังมีบูธจากผู้ประกอบการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวบ้านนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการสร้างสรรค์ธุรกิจและนวัตกรรมร่วมกับทาง มฟล. มาจัดแสดงจำนวน 30 บูธ รวมถึงการแสดงผลงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1. เจลปูนแดง โดย ผศ.ดร.รวิวรรณ เจริญทรัพย์ 2. สเปรย์ดองดึง โดย อ.ดร.ปราวรี ภูนีรับ 3. ล้อเลื่อนเคลื่อนไหล่ โดย อ.ณิศศา อัศวภูมิ

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรม Startup Talk “คราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ” โดย คุณพนัญไชย กล่ำกล่อมจิตต์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Castown มาแบ่งปันประสบการณ์และแนวความคิดในการเริ่มต้นทำคราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ

นอกจากนี้ในช่วงเย็นได้มีกิจกรรม “ตลาดนัดMFU ปล่อยของ” เปิดพื้นที่ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการนำสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่ายซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  1803 ครั้ง