การกู้ยืมกองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทรายใหม่)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา รวมถึงสาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม กองทุน กรอ. ได้ จากลิงค์ด้านล่าง หากมีคุณสมบัติตามกำหนดให้จัดเตรียมแบบคำขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อยื่นเอกสารทั้งหมดในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา 053-916381-2

facebook search: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา [ 123.53 KB]

ปฏิทินดำเนินงาน [ 195.81 KB]

แบบคำขอรับทุน [ 440.31 KB]

 |   |  1826 ครั้ง