รองอธิการบดี มฟล. เข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล. ในโอกาสที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง 101 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 |   |  1495 ครั้ง