มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนนักศึกษาแพทย์ หนุนสร้างแพทย์ที่มีหัวใจเพื่อประชาชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาแพทย์ มฟล. เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์ในพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์  โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี, พลโท ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล., นายสุรชัย สิทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และ ดร.เภสัชกร ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด จำกัด ผู้สนับสนุนทุนฯ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล. ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนในปีนี้ ได้แก่ นางสาวณัชณิชา ด้วงคำวิชัย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2, นายชนาธิป หล่อกิตติเกียรติ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 และ นางสาวสโรชา โพธิ์ยิ้ม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

 |   |  อธิการบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส