มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า มอบทุนโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ หนุนเด็กไทยภาคเหนือมีโอกาสทางการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อมอบโอกาสให้กับอนาคตของชาติได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยในปีนี้ได้มอบทุนจำนวน 250 ทุน รวมกว่า 1.43 ล้านบาท โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. , คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

       ทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งมอบให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 108 ทุน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 133 ทุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนละ 25,000 จำนวน 9 ทุน รวมเป็น 250 ทุน รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,430,000 บาท

 |   |  อธิการบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส