มฟล. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ ๙

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม) โดยมีพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา พร้อมใจเข้าร่วมพิธี

      โดยพิธีการเริ่มในเวลา 17.00 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนถวายเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ  จากนั้นพิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ต่อมาประธานและผู้บริหาร ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ จากนั้นประธานและผู้ร่วมพิธีได้พร้อมใจสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในบทสวด “ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา” ต่อมาเป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาคุณ พร้อมทั้งสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ประธานกราบพระรัตนตรัย และถวายบังคมพระบรมพระฉายาลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

       รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดพิธีในครั้งนี้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า มหาวิทยาลัยมีดำริให้มีกิจกรรมนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระคุณอันประเสริฐต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ การจัดพิธีในวันนี้เป็นครั้งแรกและจะถือเป็นประเพณีในการจัดทุกๆ ปี ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลา 5 โมงเย็น จะมีพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รัก เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณ และรำลึกถึงพระเดชพระคุณ พระกรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรนั้น ทรงปฏิบัติตนอยู่ในทศพิธราชธรรมมาตลอดพระชนม์ชีพ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสิริราชสมบัติ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยากจะหาพระมหากษัตริย์ใดในโลกเสมอเหมือน จะสถิตอยู่ในใจพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไป เพราะฉะนั้นการเข้ามาร่วมในพิธีวันนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความกตัญญูต่อท่านแล้ว การที่จะทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประเพณีเพื่อรำลึกถึงคนดีๆ ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วยเช่นกัน  

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 997 ครั้ง
อธิการบดี