รับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) สามารถอ่านรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา กำหนดการส่งแบบคำขอทุนการศึกษา

-สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ส่งในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

-สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ส่งระหว่างวันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2560 (ส่งทางไปรษณีย์ได้เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทรศัพท์ 053-916381, 053-916382

 

คุณสมบัติ [ 112.65 KB]

แบบคำขอ [ 211.29 KB]

ปฏิทินดำเนินงาน [ 76.49 KB]

 |   |  1933 ครั้ง