นักศึกษาทีมนุ่มนวล คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขัน Idea to Prototype Pitching

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ GSB Startup University Model โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติด 1 ใน 10 ของ 50 ทีม ทั่วประเทศ ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ “Idea to Prototype Pitching” สุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการต้นแบบ และร่วมออกบูธแสดงผลงานผลิตภัณฑ์อาหารเหลวเพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Smart SMEs Smart START UP 2018 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ณ ห้อง Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทีมนุ่มนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ

ผลงาน ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวเพื่อผู้สูงอายุ

1.นางสาวรวิสรา อุดมศรี       

2.นางสาวสุพัตรา หมื่นอาจ   

3.นายนภวัตร พุทธะชา         

4.นายพงศกร มาปัน   

โดยมีอาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการเป็นที่ปรึกษาโครงการ

 

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาการจัดการ  |  1047 ครั้ง