มฟล.เจ๋ง คว้า 2 ใน 9 ทีม เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขัน R2M 2019 ระดับประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 21 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัย ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market : R2M 2019 ซึ่งเป็นการแข่งขันการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

- ทีม ALL STAR ผลงานวิจัย วัสดุปิดแผลพอลิไวนิลแอลกอฮอร์ไฮโรเจนกึ่งของแข็งที่มีอนุภาคนาโนไคโตซานห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยขิง

- ทีม Sparkle Dew ผลงานวิจัย การศึกษาวัสดุห่อเครือกล้วยหอมในระหว่างการพัฒนาผลเพื่อลดความสูญเสียจากอาการสะท้านหนาวและเพิ่มคุณภาพผลผลิตเพื่อการส่งออก

ดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดย สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)

ที่มา: สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมฯ

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  1612 ครั้ง