นักศึกษา มฟล. รับรางวัล Special Recognition Award จากการแข่งขันแผนธุรกิจที่เกาหลีใต้

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล Special Recognition Award จากการแข่งขันแผนธุรกิจไมซ์ในรายการ AFECA Asia MICE Youth Challenge 2018 ณ  Kintex, Goyang, เกาหลีใต้ เมื่อปลายเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา

 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

 1. นางสาว พัชรมล สุธีรศานต์   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 2. นาย ณรดา โชติอิงคนันท์     บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 3. นาย สุทธิพันธ์ บุญแจ้ง        บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 4. นาย ธนกฤต ขนอม            บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 โดยมี อ.ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ และ อ.อาทิตยา ปาทาน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ในการแข่งขันครั้งนี้มี 14 ทีม จากประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเก๊า,มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน และไทย ที่เข้าร่วม ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ร่วมการแข่งขันได้แสดงถึงความสามารถ และสร้างเครือข่ายไมซ์ในโซนเอเชีย

อ่านข่าวการชนะระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ที่: www.mfu.ac.th/news/news-detail/detail/News/2736.html

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  1624 ครั้ง