นศ.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้รับทุนป.ตรี-โท ภายในงาน ICCEOCA-13

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ณัฐมล หงษ์เวียงจันทร์ และ นายกฤตภาส ดาราโอภาส ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านอินทรีย์เคมีขั้นสูงในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 13 (The 13th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia) หรือ ICCEOCA-13 ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งในงานนี้นักศึกษาทั้งสองคนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานักเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งมีนักศึกษาเพียง 26 คนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ

การประชุมนี้มีนักวิจัย คณาจารย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมกว่า 200 คน มาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านเคมี เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวต่อไป

ในการนี้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 ท่าน ได้แก่ อ.ดร.อัจฉราวดี แผนสนิท อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ อ.ดร.ชาครีย์ วัฒนศิริ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1094 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์