นศ.จีนวิทยา รับรางวัลพระราชทาน 'สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี'

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

            ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการสอนภาษาจีน นักศึกษาพิการทางสายตา ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี โดยการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร พร้อมกับนักเรียน นักศึกษา จากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกเช่นเดียวกัน 

 |   |  1387 ครั้ง