รมว.วธ.เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย อ.ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี และ อ.ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการเยี่ยมชมว่า พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นแหล่งวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เครื่องปั้นดินเผา และอาหาร ตลอดจนการเชื่อมโยงอาเซียนผ่านเมืองเชียงตุง เมืองลา และเมืองสามต้าว รวมทั้งยังเป็นแหล่งแสดงผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ ของศิลปินล้านนา สอดคล้องกับนโยบายเมืองศิลปะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

ในการนี้อธิการบดี มฟล. ได้มอบหนังสือ “20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ได้มอบ “ตุ๊กตาช้างงู” ซึ่งเป็นผลงานออกแบบจากการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์ “เรื่องแม่น้ำโขง ความลับของสัตว์ประจำถิ่นและตำนานเล่า” มอบให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

 |   |  อธิการบดี พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง  |  1541 ครั้ง