พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนักเรียนในเขตภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 676 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 22.2 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธี

      ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้ให้โอวาทแก่เหล่านักศึกษาทุนว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา การได้รับทุนการศึกษาก็เหมือนได้รับโอกาสในชีวิต เพื่อให้ได้เล่าเรียนจนจบการศึกษา เชื่อว่านักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะศึกษาเล่าเรียนให้จบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อประโยชน์ของครอบครัว และเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป ผู้ที่มอบทุนการศึกษาให้เขามีความมุ่งหวังอันบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว ก็คือหวังให้ผู้ที่ได้รับทุนเป็นคนดี มีความสำเร็จในชีวิต ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสมกับที่หลายท่านได้สนับสนุนให้โอกาส ให้ทุนในการศึกษาเล่าเรียน และสุดท้ายขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิต ประพฤติตนเป็นคนดีสมความต้องการของสมเด็จย่า”

        นางสาวเกดกานดา ชื่นวิไลทรัพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาจีนวิทยา นักศึกษาทุนการศึกษาสิรินธรฯ เป็นตัวแทนนักศึกษาทุนกล่าวขอบคุณว่า “หนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ทางบ้านมีอาชีพทำการเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ที่ไม่แน่นอน พี่น้องทุกคนช่วยกันทำงานสวนตั้งแต่เด็กๆ เมื่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วบทบาทหน้าที่ก็ตกเป็นของแม่ พี่ๆทุกคนต้องกู้ทุนการศึกษา กยศ. เพื่อให้มีโอกาสในการเรียน และด้วยความโชคดีของหนูคือการได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั่นก็คือได้รับทุนการศึกษาสิรินธรตั้งแต่เรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และทำให้หนูสามารถเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ช่วยเหลือครอบครัวอย่างมาก และสิ่งสำคัญก็คือทุนการศึกษาส่องแสงสว่างให้ชีวิต และทำให้หนูได้มีโอกาสได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อย่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนูขอเป็นตัวแทนของนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา ขอขอบคุณท่านอธิการบดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเราทุกคน และมองเห็นถึงความตั้งใจของเราทุกคน สุดท้ายนี้พวกหนูขอสัญญา ว่าหนูจะตั้งใจเรียน และจะทำหน้าที่นักศึกษาให้ดี เป็นแบบอย่างให้สังคม เมื่อมีโอกาสแล้วพวกหนูสัญญาว่าหนูจะตอบแทนสังคม ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม พวกหนูจะตั้งใจและทำให้ดีที่สุด ขอขอบคุณค่ะ”

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 3173 ครั้ง
อธิการบดีส่วนพัฒนานักศึกษา