นักศึกษาไอทีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับประเทศ การประกวดคลิปวีดีโอ Smart Start Idea by GSB Startup

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ซึ่งเป็นการแข่งขันคลิปวีดีโอตามโจทย์ที่ทางธนาคารออมสินกำหนดทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561 สำหรับโจทย์เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาคือ “ไอเดีย บริหารจัดการขยะในบ้าน/เมือง ของท่าน” ซึ่งนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ร่วมเข้าประกวดคลิปวีดีโอ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1 นายคุณากร อิ่นทอง     

2 นายปรีดาพงศ์ ดอนเลย

3 นายกิตติ์ดนัย แสงแพ

4 นางสาวปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์


สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอเพียง 3 นาที สามารถติดตามโจทย์ประจำเดือนได้ที่ Facebook: MFii:Mae Fah Luang University 

รายละเอียด
https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/photos/pcb.1925911687702229/1925906411036090/?type=3&theater

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  1204 ครั้ง