มฟล. ขอเชิญร่วมงาน '20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมงานงานมหกรรม “20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดำเนินงานครบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการงานวิจัยที่โดดเด่นตลอด 20 ปีสู่สาธารณชน โดยมีกิจกรรมหลักๆ เช่น มีการเสวนาถึงยุทธศาสตร์ชาติกับการสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ,การเสวนาการชะลอวัยในศตวรรษที่ 21, การเสวนาเรื่องทิศทางเครื่องสำอางไทยกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่, การแข่งขันวิชาการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018, นิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ, การเสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศไทย, การเสวนาบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ From Classroom to Market, ผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมระหว่างสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, Deep Play in Design :  จากงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์สู่งานนวัตกรรม, ผลงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านการแพทย์/สมุนไพร, การเสวนาเรื่อง ‘Research for the future prospect’,ชุมชนปลอดบุหรี่, เสวนาเรื่องการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน,เปิดตัว Application ท่องเที่ยวเชียงรายและเสวนาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวจีน, การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ goo.gl/SD12Mp

กำหนดการ 20years.mfu.ac.th/research-expo 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 053-916358 , 6387 E-mail : research@mfu.ac.th

  • 1867 ครั้ง
  • #ส่วนบริการงานวิจัย