นักศึกษา ป.โท IT คว้ารางวัล Best Conference Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 23-27 กรกฏาคม 2561 ณ ประเทศเกาหลีใต้ Miss Aireen Balinas Tabacolde นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถคว้ารางวัล Best Conference Paper Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมความรู้  (1st IEEE International Conference on Knowledge Innovation and Invention 2018: ICKII2018) จากบทความวิจัยเรื่อง Transient Detection Modeling as Imbalance Data Classification โดยเป็นบทความวิจัยที่นำเสนอเกี่ยวกับ การพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถระบุปรากฎการณ์บนท้องฟ้าจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์ GOTO (Gravitational-wave Optical Transient Observer) โดยมี รศ.น.ท.ดร. ทศพล บุญเกิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย Newton Fund 2017-19 (สนับสนุนทุนวิจัยโดย UK STFC และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ)

ที่มา: สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • 1875 ครั้ง
  • #สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ