นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand MICE Youth Challenge 2018 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ชนะการแข่งแผนธุรกิจไมซ์ในรายการ THAILAND MICE YOUTH CHALLENGE 2018

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ชนะการแข่งแผนธุรกิจไมซ์ในรายการ Thailand MICE Youth Challenge 2018 จัดการแข่งขันโดย TICA ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยทีมนักศึกษา มฟล. จะได้เป็น 1 ใน 2 ทีมตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งแผนธุรกิจไมซ์ระดับนานาชาติในงาน AFECA Asia MICE Youth Challenge 2018 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

1. นางสาว พัชรมล สุธีรศานต์   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2. นาย ณรดา โชติอิงคนันท์     บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

3. นาย สุทธิพันธ์ บุญแจ้ง        บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

4. นาย ธนกฤต ขนอม            บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

โดยมี อ.ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ และ อ.อาทิตยา ปาทาน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ที่มา: สำนักวิชาการจัดการ

 

  • 2202 ครั้ง
  • #สำนักวิชาการจัดการ