นศ.มฟล.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย รอบคัดเลือกภาค 5

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ อาจารย์อริศรา เหล็กคำ และอาจารย์พิมลกร แปงฟู ในฐานะผู้ควบคุมทีม นำทีมนักศึกษาจำนวน 2 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบคัดเลือก ภาค 5 ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่านักศึกษาของ มฟล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลชมเชย

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประกอบด้วย

นางสาวชัญญานุช นามสกุล นิ้มวัฒนา นักศึกษาชั้น ปีที่ 4

นางสาวกัญจน์ภรณ์ นามสกุล ธนูศิลป์ นักศึกษาชั้น ปีที่ 4

นางสาวปรียานุช นามสกุล มีมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รับโล่และเกียรติบัตรจากสำนักงานศาลยุติธรรมภาค 5 พร้อมกันนี้ ยังได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนของสำนักงานศาลยุติธรรมภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานครอีกด้วย

 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย

นายกิตติคุณ นามสกุล รักมิตร  นักศึกษาชั้น ปีที่ 4

นางสาวชฎิลทร นามสกุล อินทรทูต  นักศึกษาชั้น ปีที่ 3

นายอภินันทร์ นามสกุล สูตถิพันธุ์  นักศึกษาชั้น ปีที่ 3

รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติจากสำนักงานศาลยุติธรรมภาค 5 

 

ที่มา: สำนักวิชานิติศาสตร์

  • 2684 ครั้ง
  • #สำนักวิชานิติศาสตร์