เด็กการจัดการสุดยอด...ได้รับเลือกไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับ AP Open House

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนายนภวัตร พุทธะชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 คน จากโครงการฝึกงาน AP Open House 2018 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 24 สิงหาคม 2561 

ที่มา: สำนักวิชาการจัดการ

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  1158 ครั้ง