โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สาย จัดกิจกรรมออกหน่วยทัตกรรมเคลื่อนที่ ให้แก่สามเณรและนักเรียนในพื่อนที่อำเภอแม่สาย ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

  • 1917 ครั้ง
  • #โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี