สำนักวิชานิติศาสตร์เข้าร่วม ASEAN Law Association ภายในงานประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนครั้งที่ 13 ณ สิงคโปร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 25- 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม ในนามของผู้แทนจากสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียนครั้งที่ 13 (13th ASEAN Law Association General Assembly) ณ ศูนย์ประชุมราฟเฟิลส์ ซิตี้ โดยมีสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนี้ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association) ในงานนี้อีกด้วย

ที่มา: สำนักวิชานิติศาสตร์

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์  |  1104 ครั้ง