เด็กมฟล. เจ๋ง คว้ารางวัลที่ 1 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัย

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ร่วมกับธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ซึ่งเป็นการแข่งขันคลิปวีดีโอตามโจทย์ที่ทางธนาคารออมสินกำหนดทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561

สำหรับโจทย์เดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคือ “Aging Society ออกแบบสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย” ซึ่งนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมเข้าประกวดคลิปวีดีโอ และคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

Triple T นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

        1 นายคุณากร อิ่นทอง     

2 นายปรีดาพงศ์ ดอนเลย

3 นายกิตติ์ดนัย แสงแพ

4 นางสาวปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอเพียง 3 นาที สามารถติดตามโจทย์ประจำเดือนได้ที่ Facebook: MFii:Mae Fah Luang University 

ที่มา: MFii

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  1531 ครั้ง