ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) รอบส่วนกลาง

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข่าวทุนการศึกษา

[English Below]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) รอบส่วนกลาง

ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ รอบส่วนกลาง
ในวันจันทร์ที่ 22 หรือวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เริ่มสัมภาษณ์เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร D1

*แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกระเบียบเท่านั้น
**หากนักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ รอบส่วนกลาง ถือว่าสละสิทธิ์การสัมภาษณ์

ให้นักศึกษา ตอบแบบสำรวจ เพื่อเลือกวันสัมภาษณ์ทุน (ต้องตอบทุกคน) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย.67
*ถ้านศ.ไม่ตอบแบบสำรวจภายในวันที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เลือกวันสัมภาษณ์ให้

นักศึกษาตรวจสอบวันที่สัมภาษณ์ และกลุ่มการสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 67 (ผ่านอีเมลนักศึกษา และไลน์กลุ่ม)

--------------------------------------------------------------

Eligible candidates announcement for MFU scholarship of academic year 2024 (1st round) University round

Namelist

Interview on 22 or 23 April 2023, 4.30 p.m. onwards at D1 building, 3rd floor, room 301.
*Dress in the right uniform only.
**In the case that students miss the interview, they will be considered declining the scholarship.

Interview date selection within 11 April 2024.
*If the student does not select an interview date at the specified time, officers will arrange dates as appropriate.

Check the date and group of interview on 18 April 2024 (via e-mail and line group).

  • 417 ครั้ง