รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข่าวทุนการศึกษา

[English Below]

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา

ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ รอบสำนักวิชา

ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567

*รูปแบบการสัมภาษณ์ และกำหนดการที่ชัดเจนให้ติดตามที่สำนักวิชาของนักศึกษา

**หากนักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ รอบสำนักวิชา ถือว่าสละสิทธิ์การสัมภาษณ์

---------------------------------------------

Eligible candidates announcement for MFU scholarship of academic year 2024

Namelist

Interview on March 25 - 29, 2024

* Follow the interview schedule from your school

** In the case that students miss the interview, they will be considered declining the scholarship

  • 320 ครั้ง