มฟล. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๖

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม) ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มฟล. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี มฟล. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพุทธิญาณมุนี (วัดพระธาตุผาเงา) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม ๑๐ รูป คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พนักงาน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

    โดยพิธีเริ่มจาก อธิการบดี ประธานในพิธี จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงย์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ผู้บริหาร ๑๐ ท่านถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้นอธิการบดี ประธานในพิธีทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ ในช่วงท้าย อธิการบดี ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาประธานสงฆ์ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

.

 

  • 441 ครั้ง
  • #อธิการบดี #ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ