มฟล. และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากแผ่นดินไหว ยืนยันความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อาคารรองรับแผ่นดินไหวได้ 8 ริกเตอร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.37 น. เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลาง บริเวณประเทศเมียนมา ขนาด 6.4 ความลึก 9 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 100 กิโลเมตร ได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน อุดรธานี ขอนแก่น กรุงเทพและปริมณฑล

จากเหตุการณ์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับความเสียหายเล็กน้อย ด้านโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพบกระจกร้าวเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วย ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ได้ดำเนินการอพยพตามแผนมาตรการฝึกซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินจากเหตุการณ์อัคคีภัยและแผ่นดินไหว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอยืนยันความพร้อมสำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะแผ่นดินไหว ทั้งในด้านโครงสร้างของอาคารที่ได้รับการออกแบบรองรับแผ่นดินไหวได้ 8 ริกเตอร์ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมซักซ้อมรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือแผ่นดินไหวมาอย่างต่อเนื่อง
 

 |   |  79 ครั้ง