นักศึกษา ป.เอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลนำเสนอปากเปล่าในงานประชุมวิชาการของ คปก.

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ศุภลักษณ์ ใคร้โท้ง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงานประชุมวิชาการ RGJ-Ph.D. Congress 19 “Innovation Challenges Toward Thailand 4.0: Research Inspiration, Connectivity and Transformation” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชและรีสอร์ท พัทยา

นางสาว ศุภลักษณ์ ใคร้โท้ง  ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Effects of hydrocolloids on the qualities of organic red Jasmine rice noodles ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในประเทศไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย ซึ่งปีนี้มีผลงานนำเสนอแบบปากเปล่าจำนวนกว่าร้อยเรื่อง งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชาที่รับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)

ที่มา: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1662 ครั้ง
รางวัลสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร