นศ.พยาบาล จับมือ นศ.ม.รังสิต คว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ Medical Device Inno Awards 2018

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัล “ความคิดสร้างสรรค์” จากการประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Medical Device Inno Awards 2018) ภายใต้แนวคิด "Make it better"

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 นักศึกษาในชื่อทีม  MFRS 2018 ประกอบด้วย นายศิวกร ศรีวิชา นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. นางสาวชัญญานุช มณีโชติ นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. และ นายกฤษณพันธุ์ แย้มเกตุ นักศึกษาคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งผลงานชื่อ “Chest Vibrator (เครื่องสั่นปอดสลายเสมหะ)” เข้าประกวดในงานประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Medical Device Inno Awards 2018) จัดโดย สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ รับเงินรางวัล 5,000 บาท จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 81 ผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ “Chest Vibrator (เครื่องสั่นปอดสลายเสมหะ)” เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสั่นปอดเพื่อสลายเสมหะ ซึ่งอุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่ระบายเสมหะมาสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีขึ้น ป้องกันภาวะปอดแฟบและปอดอักเสบ โดยใช้แรงสั่งที่มีความถี่ 10-30 Hz

สำหรับสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวมีอาจารย์ณฐมน สีธิแก้ว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. และ อาจารย์พิชิตพล โชติกุลนันทน์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 |   |  รางวัล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  2712 ครั้ง