เทศบาลนครเชียงราย เข้าพบ รักษาการแทนอธิการบดี มฟล. พร้อมสานต่อขับเคลื่อนงานการศึกษาร่วมกัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับ นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม การศึกษาทางด้านภาษาจีน อังกฤษ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

  • 506 ครั้ง