นักศึกษาจีนวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งระดับนานาชาติที่จีน ก.ค. นี้

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิราภรณ์ สุภาชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยนางสาวจิราภรณ์ สุภาชัย จะได้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติที่มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน กรกฎาคม 2561 นี้

 การแข่งขันแบ่งออกเป็น  4 ด้าน คือ กล่าวสุนทรพจน์ ตอบคำถาม กล่าวสุนทรพจน์แบบฉับพลันและการแสดงความสามารถ หัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์ในปีนี้คือ One world One family นางสาวจิราภรณ์ สุภาชัย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 22 คน

 |   |  สำนักวิชาจีนวิทยา รางวัล  |  3849 ครั้ง