พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ มฟล. รุ่นที่ 8 พร้อมก้าวสู่การศึกษาชั้นคลินิก-ดูแลรักษาผู้ป่วยจริง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัด พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มฟล. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งครอบครัวของนักศึกษาแพทย์ร่วมแสดงความยินดี

     พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพแพทย์โดยมีนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 8 จำนวน 29 คน เข้าร่วมพิธี โดยนักศึกษาแพทย์ได้ผ่านการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐานในชั้นปรี-คลินิก และจะก้าวเข้าสู่การศึกษาชั้นคลินิก ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรงที่โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

     เสื้อกาวน์นั้นเปรียบเหมือนเครื่องเตือนใจให้นักศึกษาแพทย์ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้การปฏิญาณตนยังเป็นการยอมรับในพันธะสัญญาในการประกอบวิชาชีพแพทย์ อันประกอบด้วยการมีความรู้อย่างดี การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ เปรียบเป็นญาติพี่น้องของตนเอง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง ตลอดจนเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วยและเพื่อนร่วมวิชาชีพ

   ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทเรื่องการก้าวสู่วิชาชีพแพทย์และความสำคัญของเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมพิธีว่า เสื้อกาวน์เป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจโดยเฉพาะวันที่ได้ใส่เป็นครั้งแรก เพราะว่าความสำเร็จในการที่จะเป็นแพทย์ได้ใกล้เข้ามาแล้ว

    “เสื้อกาวน์มีไว้สำหรับป้องกันการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่าง ๆ จากผู้ป่วยไม่ให้ติดกับเราในแต่ละวัน ที่จริงแล้วมันมีความสำคัญมากกว่านั้น ทุกครั้งที่ผมใส่เสื้อกาวน์จะรู้สึกถึงความภูมิใจและตระหนักถึงความเป็นผู้ใหญ่ ทุกครั้งที่นักศึกษาใส่เสื้อกาวน์ต้องตระหนักมากกว่าคนทั่วไป เมื่อใส่แล้วคนอื่นจะจ้องมองเราในฐานะวิชาชีพ ในฐานะแพทย์ ในฐานะที่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต้องมีความซื่อสัตย์ มีเมตตา และมีความรู้ เป็นสิ่งที่อยากให้นักศึกษาได้รับทราบไว้ว่ามีความสำคัญมาก เป็นสิ่งเตือนใจ กระตุ้นเตือนใจให้ตระหนักตลอดเวลาที่เราใส่เสื้อกาวน์ไว้”

     “ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง สำหรับนักศึกษาทุกคน ผู้ปกครองและครอบครัวที่มาร่วมงานครั้งนี้ นับจากนี้นักศึกษาแพทย์กำลังก้าวสู่ความเป็นแพทย์เต็มตัว ผมเชื่อว่านักศึกษาทุกคนสามารถผ่านการเล่าเรียนการศึกษาได้แน่นอน เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่ฉุดขวางความสำเร็จของเราได้ ต่อไปก็ขอให้มุ่งมั่น ก้าวไปสู่จุดหมายในอีก 3 ปีข้างหน้า ขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จ และทำชื่อเสียงให้กับวงค์ตระกูล ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และผู้ป่วยทุกคนด้วย” ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ กล่าว.

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 

 

 |   |  สำนักวิชาแพทยศาสตร์  |  215 ครั้ง