สำนักวิชาการจัดการจัดงานฉลอง 20 ปี มฟล. 'Management Fiesta for MFU 20th Anniversary'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง “Management Fiesta for MFU 20th Anniversary” 23 – 28 เมษายน 2561 พบกิจกรรมมากมายตลอด 5 วัน

23 เมษายน 2561 ณ โถงอาคาร C1

·       นิทรรศการผลงานวิชาการ

·       Tourism Day: Creative Tourism On campus

-       นิทรรศการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์4ชุมชนจาก ชุมชนตำบลท่าสุด ชุมชนตำบลบ้านแซว ชุมชนบ้านสันทางหลวง และ กลุ่มTribes ETC (Experience Tea Coffee)

·       เสวนาสร้างแรงบันดาลใจ Tour Talks

ในหัวข้อ Creative tourism entrepreneurs ธุรกิจสร้างสรรค์ เรื่องเล่าสร้างคุณค่า คุณภาพเพิ่มราคาโดยเจ้าของกิจการไร่สตอเบอร์รี่สวนหลังบ้าน สวรรค์บนดินฟาร์มสเตย์ และชมรมคนรักกาแฟ

24 เมษายน 2561 ณ โถงอาคาร C1

·       Econ Project: Exhibition Presentation

25 เมษายน 2561 ณ โถงอาคาร C1

·       MFU Smart Young Entrepreneur “International Packaging Design” การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการความคิดสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

·       Financial Application Workshop

·       MFU Junior Iron Chef ณ ชั้น 4 อาคาร M-Square

26 เมษายน 2561 ณ โถงอาคาร C1

·       Logistic Game การแข่งขันทักษะทางวิชาการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ผ่านเกมส์กระดาน โดยมีทีมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม

·       Personality Development for Aviation Professionals Workshop การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นใจที่ใช้ในการทำงาน

·       Aviation Workshop

27 เมษายน 2561 Grand Opening ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)

·       พิธีเปิดโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

·       พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

·       กิจกรรม Biz contest

27-28 เมษายน 2561 กิจกรรม Fiesta Funfair ณ ลานดาว เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

·       MFU band

·       Singha youth band

·       Mini concert season five

·       หนังกลางแปลง

·       การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ www.facebook.com/managementfestival/

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 2900 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ20 ปีแห่งการสถาปนา